Wednesday, August 12, 2009

An Interesting Comment - SYABAS Water Migration Exercise

Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd
Encik Mohd Azmi Md Nasir
Pengarah Wilayah Zon Selatan
Bahagian WilayahTuan,

Kami merujuk kepada taklimat pada 12 hb August 2009 berkenaan prosedur pemindahan meter air di mana wakil wakil semua Goodyear Court 1-10 ada hadir bersama untuk mendengar dan memberi pandangan masing masing.

Pada pandangan kami kebanyakkan keperluan Syabas boleh di penuhi oleh ramai pengguna penguna (pemilik apartment) tanpa masaalah besar..

Tetapi sekira Syabas hendak menunggu hanya akan dapat memulakan proses migration apabila hanya semua atau hampir semua pemilik memenuhi semua syarat syarat Syabas pada pendapat saya ada lah tidak praktikal dan tidak menasabah dan akan memakan masa yang amat panjang dan hanya akan memaksa pihak pihak seperti MC dan "Service Provider" membuat kerja kerja yang tidak produktiv dan membuang masa semua pihak..

Sekira Syabas serius untuk memain peranan proaktif dalam Migration Process ini sepatutnya ia di implemantasikan secara berkelompok. Saya tidak nampak apa masaalah sebenarnya dari pihak Syabas melainkan hanya secara administrativ sahaja. Sekira ada masaalah masaalah yang releven saya harap Syabas dapat lah kemukakan kepada kami supaya dapat kita besama mengatasinya untuk keuntungan semua pihak.

Kami harap Syabas dapat menjalankan migration process ini secara berkelompok untuk mengelak persepsi pemilek pemilek bahawa Syabas sengaja hendak melengah lengahkan process migration ini semata semata untuk terus megutip hasil atas "commercial rate" selama lama yang boleh.

Sekian, terima kaseh.

No comments: